top of page
תמונה של בחור מסתכל על משק חקלאי שצומח על גבי קיר
VerticalField לוגו

Vertical Field היא חברת אגרוטק (מחקר ופיתוח בתחום החקלאות) בינלאומית המפתחת פתרונות חקלאות מתקדמים בתוך מבנים.

החברה מנהלת מספר מוקדים ברחבי הארץ בהם נמצאים חקלאים שמנהלים את היבול והצמחייה ובאמצעות אפליקציה נשארים בקשר רציף עם הממונים ומדווחים בזמן אמת על פעולות שבוצעו במהלך היום.

בנוסף, האפליקציה מאפשרת לחקלאים לנהל שגרת יום ברורה עם משימות מובנות מראש שעוזרות לשמור על רצף פעולות סדור ועם זאת אפשרות לקבל נתונים בזמן אמת אודות על התנהלות במוצב החקלאי.

bottom of page