top of page
5.jpg
CLICK לוגו

אפליקציית CLICK הינה אפליקצייה נלוות ליצירה בנושא מחזור ושימוש חוזר של קרטונים שהוצגה במוזיאון העיצוב בחולון כחלק מתערכות קיימות שהתקיימה בשנת 2022.

האפליקציה נועדה לעזור למשתמשים שלה לבחור בין מגוון רחב של אפשרויות יצירה מקרטון, לאחר מכן הלקוח מקבל רשימה של כלים בהם יצטרך להשתמש וכן הוראות ביצוע מפורטות.

מוקאפ של טלפונים שמציגים את האפליקציה
מוקאפ של טלפונים שמציגים את האפליקציה
מוקאפ של טלפונים שמציגים את האפליקציה
מוקאפ של טלפונים שמציגים את האפליקציה
bottom of page